ไดเมนชั่นดาต้า ประเทศไทย เข้าร่วมงาน VMWare Technology Forum 2017  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มีนนาคม 2560 ณ โรงแรม W Bangkok ด้วยตีมงาน  “Empower your Digital Workspace” ด้วยแทคโนโลยีในปัจจุบัน ทำให้มีการนำอุปกรณ์ต่างๆเข้ามาใช้ในการทำงานมากขึ้น เช่น Smart Phone, Tablet หรือ การใช้ Notebook เข้ามาใช้ในองค์กรมากขึ้น ทำให้ในหลายๆ องค์กรต้องเตรียมพร้อมและยอมรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อแนวคิด “Workspaces for Tomorrow”  ทำให้องค์กรต้องเตรียมพร้อมทั้งทางด้าน ยกตัวอย่างเช่น การทำ Virtualization, Mobile Device Management, และ Mobile application management. ด้วย แทคโนโลยีของ VMWare ช่วยให้มีการปรับปรุงการทำงานที่ดีขึ้น

ภานในงาน ไดเมนชั่น ดาต้า ได้ร่วมมือกับ Check Point และ Netsfere นำเสนอ โชลูชั่นในด้าน “Secure the workspace for tomorrow: Preparing workspace for the cyber threats of tomorrow”  เนื่องด้วยองค์กรต่างๆ ต่างตอบรับการใช้งานแบบโลกแห่งอนาคต หรือ Workspaces for Tomorrow  ทำให้องค์กรต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยมากขึ้น เนื่องจาก การนำอุปกรณ์ต่างๆ เข้ามาให้ในองค์กร ทำให้เกิดช่องโหว่ของความปลอดภัยทั้งในด้าน โครงสร้าง ด้านแอปพลิเคชั่น. ในส่วนของการเข้าร่วมงานนั้น ไดเมนชั่น ดาต้า ได้มีส่วนร่วมในการบรรยายในหัวข้อ การรักษาความปลอดภัยในโลกอนาคต หรือ  “Secure the workspace for tomorrow”  ซึ่งเป็นการ เปิดเผยรายงานล่าสุด “End-user Computing Insights Report”  ซึ่งเป็นการทำรายงานโดยได้จากการเก็บรวบรวมจากผู้ใช้งานทั่วโลก ถึงแนวโน้มการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ในองค์กรเพื่อแบบแผนที่ดีในอนาคต บรรยายโดย Steve Paulachak, Regional Lead, End User Computing – Workspace Mobility & Service สนใจข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ workspacesfortomorrow.com และ http://www.dimensiondata.com/secureworkspace

Advertisements